#SinglesJourney2ndTrip #ByahengNegrosIsland #SummerRetreatOnTheRoad2017 #OutBoundLimits

Para sa lahat ng singles, available and ready to mingle age 22-35 y.o. Tara! ikutin natin ang negros, iikutin natin ang ating sarili hanggang sa mabalik natin ang ating loob.

05.4-7.17

This slideshow requires JavaScript.