#SinglesJourney2ndTrip #ByahengNegrosIsland #SummerRetreatOnTheRoad2017 #OutBoundLimits

Para sa lahat ng singles, available and ready to mingle age 22-35 y.o. Tara! ikutin natin ang negros, iikutin natin ang ating sarili hanggang sa mabalik natin ang ating loob.

05.4-7.17

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s