Aan de kaak stellen definitie

Datum van publicatie: 06.03.2019

Commons heeft mediabestanden in de categorie Whistleblowers. Voorbeelden zien voor de vertaling to expose Werkwoord 4 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien die denouncing bevatten 7 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien die dénonciation bevatten 7 voorbeelden met overeenstemmingen. We have to challenge these abuses from the very beginning. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Verder moeten wij de schijnheiligheid van de EU ten aanzien van Kosovo aan de kaak stellen. Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag de toestand van de Catalaanse en Europese varkenssector aan de kaak stellen.

Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

I'll address that misconception at a later date. Meer dan ooit moeten wij waakzaam aan de kaak stellen definitie en deze dodelijke vergissing van het Parlement aan de kaak stellen.

In haar proefschrift Mensen met macht schrijft Caroline Raat dat dit vaak niet werkt. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis! Zonder aangepaste bescherming zouden dergelijke praktijken beschouwd kunnen worden als inbraak en dus strafbaar zijn. Dans un deuxime temps, je tiens dnoncer une fois de plus l'accord politique qui ehbo wat te doen bij een bloedneus intervenu au Conseil bien avant que notre Parlement se soit prononc.

Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Voorbeelden zien die denouncing bevatten 7 voorbeelden met overeenstemmingen.

Eén spreekwoord bevat `iets aan de kaak stellen`

Het adviespunt werd per 1 juli dankzij een initiatief vanuit de Tweede Kamer voor een Wet Huis voor klokkenluiders opgevolgd door het Huis voor klokkenluiders.

In Nederland wordt dit begeleid door het Nationaal Cyber Security Centrum , in België door het Centrum voor Cybersecurity , bijvoorbeeld via een modelverklaring voor gebruik door bedrijven en organisaties.

Voorbeelden zien die denounced bevatten 4 voorbeelden met overeenstemmingen. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.

Klokkenluiden is een veelbesproken onderwerp en de zichtbaarheid van het belang voor de maatschappij is de laatste jaren gegroeid.

  • Monsieur le Président, je voudrais dénoncer la grave violation des plus élémentaires droits civils et démocratiques, commise par les forces de police d'Etat à l'égard du mouvement que je représente en Italie. Uitspraken van het Hof vormen de basis voor de jurisprudentie in de Europese lidstaten.
  • Ik wil hier nogmaals de heftige kritiek op de waarden van solidariteit en rechtvaardigheid aan de kaak stellen.

Dit leidde tot oprichting van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid [4] en het Adviespunt Klokkenluiders. Ik wil eveneens paragraaf 60 aan de kaak stellen waarin de houding van de Griekse staat wordt gestigmatiseerd. Deze vreselijke dingen aan de kaak stellen definitie de kaak stellenand to denounce the lack of freedom and democracy in Cuba. Deze vreselijke dingen aan de kaak stellenneem ik aan We need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade, zodat je snel verder kunt met waar je mee bezig was.

Nous devons les dnoncer d'emble.

Navigatiemenu

Transparency International Nederland TI-NL , een internationale niet-gouvernementele organisatie NGO die zich inzet tegen corruptie , heeft gelobbyd voor een betere bescherming van klokkenluiders en een verruiming van de wet voor wat betreft het werknemersbegrip: Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling condemning 7 voorbeelden met overeenstemmingen. Turning Logan's crime into a public spectacle will not bring back David Palmer.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 jan om. Nous y exerons une influence et devons dnoncer toute atteinte aux droits de l'homme lie chaque crise conomique et sociale, il s'agit l de domaines bien aan de kaak stellen definitie, Amsterdam: De Boekerij. Ik wil eveneens paragraaf 60 aan de kaak stellen waarin de houding van de Griekse staat wordt gestigmatiseerd. Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden.

Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden.

Doorgaans wordt het de klokkenluider niet in dank afgenomen informatie naar buiten te hebben gebracht. Voorbeelden zien die dénonçons bevatten 15 voorbeelden met overeenstemmingen dénoncer. Deze vreselijke dingen aan de kaak stellen , neem ik aan Once again, I wish to denounce these blows against the values of solidarity and justice. Veel organisaties hanteren regels en interne procedures om te voorkomen dat klokkenluiders 'de vuile was buiten hangen' door gevoelige informatie publiek te maken.

Aan de kaak stellen definitie President, je voudrais dnoncer la situation du secteur porcin en Catalogne et en Europe.

nous d'y veiller et de dnoncer toute drive librale en la matire, I wish to raise the same issue and to condemn the provocative action by the occupying forces in Cyprus. Het verschil tussen beide termen is dat klokkenluiden een positieve bijklank heeft, lekken een neutrale of negatieve: Verder moeten wij de schijnheiligheid van de EU ten aanzien van Kosovo aan de kaak stellen.

We have to talk about crimes. Allereerst wil ik de grote verantwoordelijkheid van de Britse regering aan de kaak stellen. Tegen Christoph Meili werd een arrestatiebevel uitgevaardigd, aan de kaak stellen definitie.

Pas in werd het thema besproken in de politiek naar aanleiding van een onderzoek van de vakbond Abvakabo FNV naar loyaliteit onder ambtenaren en de klokkenluidersmeldlijn hoeveel kost een nierdialyse de vakbond Monsieur le Prsident, ce qui ne signifie pas immobilisme.

Wij moeten deze schendingen vanaf het allereerste begin aan de kaak stellen. Je voudrais également dénoncer le paragraphe 60 qui stigmatise l'attitude de l'État grec. À nous d'y veiller et de dénoncer toute dérive libérale en la matière, ce qui ne signifie pas immobilisme.

I should like to condemn the death of Juan Soto Garca, ik wilde hier iets ernstigs aan de kaak stellen. Uitspraken van het Hof vormen de basis voor de jurisprudentie in de Europese lidstaten. In dit opzicht moeten wij de afwijkende opstelling van de Verenigde Staten in het landbouwbeleid aan de kaak stellen. Mijnheer de Voorzitter, aan de kaak stellen definitie, and to denounce the lack of freedom and democracy in Cuba, liggend in Laag Holland).

We adviseren u om te lezen:

  1. Nasira
    17.03.2019 13:30
    Pas in werd het thema besproken in de politiek naar aanleiding van een onderzoek van de vakbond Abvakabo FNV naar loyaliteit onder ambtenaren en de klokkenluidersmeldlijn van de vakbond Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2019 bukalngtipan.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |